• E-mail: customer@glukster.nl

  • 🍀 Lente-uitverkoop: Tot 45% korting✨

  • 🚀 Gratis verzending bij bestellingen vanaf €49.99

Voorwaarden

OVERZICHT

Tijdens het gebruik van de website/applicatie verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar het Glukster-team. Glukster biedt deze website/applicatie, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar zijn via hyperlinks. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website/applicatie gebruikt of er gebruik van maakt. Door toegang te krijgen tot of een deel van de site te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst, kunt u geen toegang krijgen tot de website/applicatie of gebruikmaken van de diensten. Als deze algemene voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door wijzigingen en/of updates op onze website/applicatie te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website/applicatie na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt de aanvaarding van die wijzigingen.

Sectie 1 - Online winkelvoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, mag u onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u wetten in uw rechtsgebied overtreden bij het gebruik van de service, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten. U mag geen wormen, virussen of destructieve code verzenden. Een inbreuk op een van de voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Sectie 2 - Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de service om welke reden dan ook op elk moment te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) mogelijk wordt overgedragen via verschillende netwerken en kan worden gewijzigd om te voldoen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken. U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of contact met de website/applicatie te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze toestemming. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en hebben geen invloed op of beperken deze voorwaarden op enigerlei wijze.

Sectie 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

We zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt verstrekt voor algemene informatie en mag niet als enige basis worden gebruikt voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van meer nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen. Het gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan historische informatie bevatten die niet actueel is en uitsluitend ter referentie dient. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U bent verantwoordelijk voor het volgen van eventuele wijzigingen op onze site.

Sectie 4 - Wijzigingen in de service en prijzen

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de service (of een deel ervan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de service.

Sectie 5 - Producten of diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website/applicatie. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen geretourneerd of omgeruild worden volgens ons retourbeleid. We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het display van uw computermonitor de kleuren nauwkeurig weergeeft.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot bepaalde personen, geografische regio's of jurisdicties. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons ook het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd naar ons eigen goeddunken. We behouden ons tevens het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is nietig waar verboden.

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, noch kunnen we garanderen dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

Sectie 6 - Nauwkeurigheid van facturering en accountinformatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die worden geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde facturering en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail- en/of factureringsadres/telefoonnummer op het moment dat de bestelling is gemaakt. We behouden ons het recht voor om bevelen te beperken of te verbieden die naar ons enige oordeel lijken te worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om huidige, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e -mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

Sectie 7 - Optionele tools

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we noch controle hebben of controle hebben of invoer.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "als" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of met betrekking tot uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en de voorwaarden goedkeurt over welke tools worden verstrekt door de relevante externe provider (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website/applicatie (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten moeten ook onder deze algemene voorwaarden zijn onderworpen.

Sectie 8 - Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden omvatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Bekijk het beleid en de praktijken van de derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derden.

Sectie 9 - Gebruikerscommentaar, feedback en andere inzendingen

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdvermeldingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, verzendt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e -mail, per postpost of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium alle opmerkingen die u naar ons doorstaat. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te behouden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die we naar eigen goeddunken bepalen, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smaad, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of schendt het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden .

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen recht van geen enkel recht van derden zullen schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevat die op enigerlei wijze de werking van de service of een gerelateerde website/applicatie kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoet als iemand anders dan uzelf, of ons anderszins misleiden of derden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid aan voor opmerkingen die door u of derden zijn geplaatst.

Sectie 10 - Persoonlijke informatie

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

Sectie 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie zijn op onze site of in de service die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, doorvoertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als een informatie in de Service of op een gerelateerde website/aanvraag op elk gewenst moment zonder voorafgaan volgorde).

We hebben geen verplichting om informatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken in de service of op een gerelateerde website/aanvraag, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Geen opgegeven update of vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website/applicatie, moet worden genomen om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website/-aanvraag is gewijzigd of bijgewerkt.

Sectie 12 - Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, is u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; (c) om de voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen van internationale of local te overtreden; (d) inbreuk maken op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schade, lasten, laster, differentief, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of een ander type kwaadwillende code te uploaden of te verzenden die op een manier zal of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de service of van een gerelateerde website/applicatie, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of bij te houden; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website/applicatie, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website/aanvraag te beëindigen voor het overtreden van een van het verboden gebruik.

Sectie 13 - Disclaimer van garanties; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos is.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of onvermogen om te gebruiken, de service op uw enige risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service levert, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt 'zoals' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of Impliciet, inclusief alle impliciete garanties of omstandigheden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen wij, onze directeuren, officieren, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking verloren winst, verloren inkomsten, verloren besparingen, gegevensverlies, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortkomend uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn verkregen met de service, of voor een andere claim die op enigerlei wijze gerelateerd is aan uw gebruik van de Service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in een inhoud, of een of andere Verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of een inhoud (of product) gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als ze worden geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor consequente of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot zo wettelijk toegestaan.

Sectie 14 - schadevergoeding

U stemt ermee in om ons en onze ouder, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, stagiaires en eis, te vrijwaren en onschadelijk te zijn, inclusief redelijk Advocatenhonoraria, gemaakt door een derden vanwege of voortvloeien uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten die zij hebben opgenomen door verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derden.

Sectie 15 - SEERBAARBAARHEID

In het geval dat elke bepaling van deze Algemene voorwaarden als onwettig, nietig of niet -afdwingbaar is, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wet Voorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

Sectie 16 - Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn gemaakt, zullen de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden overleven.

Deze algemene voorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat beëindigd door u of ons. U kunt deze algemene voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u onze services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u in ons enige oordeel faalt, of wij vermoeden dat u niet heeft gefaald, om te voldoen aan een termijn of bepaling van deze algemene voorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en inclusief de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze services (of een deel daarvan) weigeren.

Sectie 17 - volledige overeenkomst

Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze algemene voorwaarden en alle beleidsmaatregelen of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regeren uw gebruik van de service, die eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen vervangen , mondeling of geschreven, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene voorwaarden).

Alle dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze algemene voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opdrachtpartij.

Sectie 18 - Regierungsgesetz

Deze gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarin wij u diensten verlenen, zijn onderworpen aan de wetten van het U.K. en volgens de wetten van het U.K. ontworpen.

Sectie 19 - Wijzigingen in algemene voorwaarden

U kunt op deze pagina op deze pagina de meest actuele versie van de algemene voorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen in onze website/applicatie te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website/applicatie periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website/applicatie of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze Algemene voorwaarden vormt de acceptatie van die wijzigingen.